Kunstbeeld

Hans Appenzeller en het typisch Nederlandse sieraad
De geschiedenis van het moderne Nederlandse sieraad is eigenlijk pas rond de jaren zestig goed op gang gekomen en dus nog jong. Het wil dan ook wel wat zeggen als je er dertig jaar in meedraait. Hans Appenzeller (1949) viert zijn dertigjarig jubileum als sieradenontwerper en kijkt terug Рmaar vooral ook vooruit Рmet een op eenzame hoogte zeer succesvolle carri̬re, die constant in beweging is en moet blijven. Hij viert dat jubileum in het Singer Museum met vijftien grote vitrines, samen dertig meter lang, gevuld met honderden sieraden.